Special offers PS-368

1000 kvm PUR-paneler: 160 mm Tak RAL 7024

Price / m²
GBP 21.50
  • Available quantity: 121
  • Length: 9.06 m - 9.06 m
  • Width: 1.08 m
 Your Enquiry for Special Offer
Roof
Roof
121 pcs.
VE 12

Special offer details

Kvalitetsisolering: isolerade takpaneler 160 mm. 2. VAL / B-klass (produktionsdefekt)

Minsta beställningsmängd 180m2

Typ:       Takpanel standard
Ark:       Utvändigt 0,5 mm / Invändigt 0,4 mm
Färg:     Grafitgrå (RAL 7024)
Defekt:   panelerna uppvisar vågighet på insidan.
               Se bilder för referens

Priserna anges exkl. moms och fritt fabrik Danzig (Polen)

Your Enquiry for Special Offer PS-368

Your Project purpose:

Substructure available:
Type of roof:
Your Enquiry for Special Offer:
1000 kvm PUR-paneler: 160 mm Tak RAL 7024
  By submitting your request, you consent to the processing of your specified data for the purpose of request processing: Legal information / privacy policy
Contact
PanelsFlashingsScrews